Verzuim & Re-integratie

Ieder bedrijf, groot en klein heeft – in meer of mindere mate - te maken met verzuim. Verzuim is een onplezierig feit, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wat doet u als werkgever als er een werknemer arbeidsongeschikt is?

Er zijn vele manieren om dit aan te pakken. De manier die wij hanteren gaat uit van de volgende gedachte: er wordt vooral gekeken wat de werknemer nog wel kan. We gaan voor een duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Het draait er om werk te vinden dat past bij mensen en hun mogelijkheden. Wij werken niet met standaard programma’s, we stellen aan de hand van een intakegesprek met werkgever en werknemer een programma op maat samen.

Onze aanpak is praktisch en persoonlijk, waardoor de werkgever en werknemer doen waar ze het best zijn.

Spoor 1
Re-integratie bij eigen werkgever gaat eigenlijk al van start zodra de werknemer zich arbeidsongeschikt meldt. Het niet kunnen werken door beperkingen brengt ook mogelijkheden met zich mee. Vanuit die mogelijkheden wordt er gekeken of er gere-integreerd kan worden bij de eigen werkgever in eigen, eigen aangepast of ander werk. Deze begeleiding, inclusief de benodigde documenten die de Wet Verbetering Poortwachter met zich mee brengt kan Zeus Advies voor u verzorgen.

 

Spoor 2
Zodra duidelijk wordt dat een werknemer (misschien) niet meer terug kan keren in eigen werk, zijn de werkgever en werknemer verplicht om re-integratie 2e spoor in te zetten. Dit wordt ook wel re-integratie bij een andere werkgever genoemd.

Allereerst is het belangrijk, dat onafhankelijk wordt vastgesteld, dat het eigen werk niet meer passend is of passend gemaakt kan worden. Als ook andere functies binnen de organisatie niet passend zijn of niet passend gemaakt kunnen worden, kan Zeus Advies dit voor u, met behulp van een zelfstandig arbeidsdeskundige objectief en deskundig laten beoordelen. Dit wordt gedaan in een arbeidsdeskundige rapportage.

Zodra duidelijk is dat re-integratie bij de eigen werkgever niet meer haalbaar is, zal er een re-integratietraject gestart moeten worden. Dit is een verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Voor zo’n traject kunt u Zeus Advies inschakelen. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichting. Op deze manier voorkomt u sancties van het UWV. Maar bovenal helpt u uw werknemer op weg naar een nieuwe baan en werkomgeving.

Trajecten in het kader van de re-integratie is maatwerk, evenals onze prijzen.